Sveriges Starbåtsförbund är ett gemensamt klassförbund för  svenska starbåtsflottiljer. Det har till ändamål att företräda anslutna flottiljer i frågor av gemensamt intresse för svensk starbåtssegling samt att verka för breddning och utveckling av svensk starbåtssegling. Förbundet skall vidare tillse att det anordnas tillräckligt antal kappseglingar i Sverige för starbåtar.

Starbåtsförbundet arrangerar årligen tillsammans med lokalt segelsällskap ett  internationellt Svenskt Mästerskap. Under senare år har mellan 20-30 startande båtar brukat delta. Varje säsong arrangerar förbundet  tillsammans med lokal arrangör även en serie om 3 till 5 GP-regattor, vars resultat sammanställs i en aktuell rankinglista där den sammanlagt slutligen högst placerade besättningen utses och premieras som GP-vinnare för säsongen ifråga.

Förbundet är medlem i Svenska Seglarförbundet.