Förbundets styrelse vald för perioden 2015 – 2017

Ordförande:
Lars Edwall
edwall2010@gmail.com