Starcenter – Rasta Star Training Center

Mer information om nya platsen för starbåtsträning i Stockholm kommer under mars månad. För eventuella frågor i förtid kontakta lars@streamnordic.se