Nystart för hemsidan

Starbåtsförbundets hemsida har under en längre tid mer eller mindre legat i träda, vilket medfört problem i många avseenden för starbåtsseglingen i Sverige. Ledningen för Stockholm Star Fleet tillsammans med Kattegatt Star Fleet har därför bedrivit ett intensivt arbete i syfte att finna en långsiktig och fungerande plattform för vår nödvändiga kommunikation. Resultatet har blivit en ny hemsida med delvis ny lay-out med förenklad administration för att bl a snabbt kunna informera om kommande regattor, uppnådda resultat på nationella och internationella regattor, flottiljaktiviteter samt möjligheter till enskilda inlägg och kommentarer. Vidare har hemsidan kompletterats med särskilda funktioner för annonsering av båtar och tillbehör (“köpa och sälja”) samt tillgängliga och villiga gastar (“gastbank”). Det är vår förhoppning att sjösättningen av den nya hemsidan skall bli ett levande forum för information och kommentarer och därigenom aktivt bidra till att starbåtsseglingen i Sverige utvecklas positivt.

VÄLKOMNA TILL DEN NYA HEMSIDAN!

Oktoberpokalen avslutade tävlingsåret på Bayerskt vis

Oktoberpokalen seglades i helgen på Baggensfjärden. Seglingarna arrangerades av Rasta Star Fleet och KSSS.

På lördagen blev det inga seglingar pga av svag vind men Sune Carlsson Varv, med Leffe Carlsson i spetsen, bjöd in till en härlig Bayersk buffé med alla tillbehör som serverades lite tidigare än tänkt. Mycket uppskattat av alla seglare.

I dag söndag fullföljdens 3 st seglingar i fin starbåtsvind, 3-5 m/s från S – SV i halvklart och varmt väder. OKTOBERPOKALEN togs hem av Erik Dahlén och David Nogen. 2:a blev H-P Hylander och Anders Nilsson. OKTOBERPOKALEN är 3:e seglingen i GP serien med Erik Dahlén och Peter Söderblom som totalsegrare. 2:a är team Lars Edwall. 3:a är H-P Hylander/Anders Nilsson.

 

 

1 5 6 7
Translate »