The International Star Class Yacht Racing Association (I.S.C.Y.R.A.) är organiserat i totalt 21 olika distrikt runt om i hela världen. Förbundet bildades redan 1922 och har bl a till uppgift att genom noggranna klassregler bibehålla och utveckla klassens attraktivitet som kappseglingsklass och båtarnas jämförbarhet.

Över 8.500 båtar har hitintills byggts. ISCYRA publicerar varje år sin “LOG” som innehåller klassregler, resultat och reportage samt aktuell förteckning på registrerade båtar och aktiva seglare. Dessutom kommer nyheter via “Starlight” en publikation som startade 1925 och är en mycket uppskattad publikation.

Vi tillhör det 10:e distriktet – det Nordeuropeiska distriktet. Där ingår Island, Norge, Sverige, Finland, Estland, Litauen, Lettland, Polen och St. Petersburgs-området i Ryssland.


The International Star Class Yacht Racing Association (I.S.C.Y.R.A.) organizes totallty 21 districts worldwide. The 10th / North European District organizes the countries of Sweden, Finland, Poland, Norway, Iceland, Estonia, Latvia and Lithuania.

Each of the districts except for various countries also organizes a number of Star fleets, which form the local base organization in all countries where the Star class can be found.
The 10th / North European District organizes totally six Star fleets. 

Each of the districts annually holds a District Championship wich also forms a direct qualification for the Star Class World Championship that year. The hosting of the District Championship annually shifts between the Nordic countries of Sweden. Each of the districts is supervised by a District secretary who is responsible for the co-ordination of the racing activities within the district  and the annual District Championship.


ISCYRA adress och kontaktuppgifter

ISCYRA Central Office
2812 Canon Street
San Diego, California 92106 USA
Phone: +1 619 224 6998
Fax: +1 619 222 0528
office@starclass.org