10:e distriktet

4681140Starbåtsklassen är internationellt indelad i sammanlagt 21 distrikt, där 10:e distriktet utgörs av Sverige, Finland, Polen, Norge, Island, Estland, Lettland och Litauen.  Från år 2001 ingår också området kring St. Petersburg, Ryssland, i distriktet.

Varje distrikt omfattar förutom ett eller flera länder sedan ett antal flottiljer/starbåtsklubbar, vilka utgör den lokala organisationsformen för starbåten i alla länder där klassen finns representerad. Det 10:e distriktet omfattar år 2016 totalt sex aktiva starbåtsflottiljer,

Inom varje distrikt seglas årligen ett distriktsmästerskap, vilket också utgör direktkvalificering till samma års världsmästerskap. Platsen för mästerskapsseglingarna växlar årligen mellan de nordiska länderna.

För varje distrikt finns en distriktssekreterare vars huvudsakliga uppgift är att samordna  tävlingsverksamheten inom distriktet samt tillse  att det årliga mästerskapet för distriktet anordnas.

Distriktssekreterare

Lars Edwall, edwall2010@gmail.com

Vice distriktsekreterare

H-P Hylander, hp.hylander@gmail,com