Inom 10:e distriktet finns sex aktiva  flottiljer i Sverige och Finland. Island, Polen, Estland, Lettland, Litauen och S.t Petersburg har för närvarande inga aktiva flottiljer. Starbåtsseglare från dessa länder/områden betecknas som “isolated” och får delta i mästerskap enligt ISCYRA´s särskilda regler. Ett exempel på detta är Polen som för ett antal år sedan fick en världsmästare i starbåt, och som då tävlade som “isolated”.

De flottiljer som finns i Sverige är:

Aros Star Fleet(AR) – Grundad 1948

Rasta Star Fleet (RS) – Grundad 1949.
Kattegatt Star Fleet (Kat) – Grundad 1953
Stockholm Stockholm Star Fleet(SwB) – Grundad 1961
Pater Noster Star Fleet (PN) – Grundad 1972 (Återstartat 1997)